Nieuws
Nieuws
HAN onderzoekt kwaliteit van leven dagbesteding van zorgboerderijen

14 mei 2018

HAN onderzoekt kwaliteit van leven dagbesteding van zorgboerderijen

Dries de Moor, hoofddocent HAN Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Social Work), is gestart met een promotieonderzoek naar opvattingen van deelnemers en begeleiders over kwaliteit van leven op de dagbesteding van zorgboerderijen. Als onderzoeker bij het Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking heeft hij hiervoor een vierjarige promotiebeurs toegekend gekregen. 

 
Het onderzoek van De Moor draagt bij aan nieuwe inzichten en kennisontwikkeling over praktijken van vermaatschappelijking van zorg. Tot nu toe is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de praktische implicaties van kwaliteit van leven via ervaringen met dagbesteding op de zorgboerderij. In zorg en welzijn ligt momenteel het accent op het streven om mensen met beperkingen -van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard-, chronisch zieken en kwetsbare ouderen en jongeren door ondersteuning een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen. Zorgboerderijen zijn bij uitstek zo’n plek voor deze diverse groep mensen.

 

Deel deze pagina

Of kopiëer de onderstaande link:

×